В семейство на скелети е нормално...

В семейство на скелети е нормално първият син да се нарече Костадин.