Тридесет години затвор? - извиква...

- Тридесет години затвор? - извиква осъденият.
- Но, господин съдия, аз съм на шейсет и осем години!
- Съдът не иска от вас невъзможни неща. Изкарайте, колкото можете!