Вчера бях на гости у един...

Вчера бях на гости у един приятел пихме ракия с мед, сутринта главата ми ще се пръсне. Сигурно медът е бил развален!
Един хванал златната жаба, и тя му рекла:
- Пусни ме и ще ти изпълня едно желание!
Оня мислил, мислил и на края рекъл:
- Добре, искам да направиш така, че да пикая уиски!
- Добре. От тоя момент вече ще пикаеш първокачествено уиски.
Пуснал човека жабата и тръгнал да се прибира. По едно време му се допикало, и рекъл да провери дали жабата не го е метнала. Свърнал до един храст и почнал да пикае в шепата си. Подушил - уиски! Близнал предпазливо - верно, уиски и то първокачествено!
Прибрал се оня на бегом в къщи и вика на жена си:
- Жено, бързо дай две чаши!
Носи му тя, той пикае в тях, подава й едната и и вика:
- А наздраве! Пий, това е хубаво уиски.
- Бе ти луд ли си? Какво уиски е това?
Ама за всеки случаи подушила, и близнала леко, а като се уверила че е вярно, изпила го.
И така всеки ден мъжа като се прибирал, си пийвали с жена му.
Една вечер обаче мъжа се прибира и вика на жена си:
- Жено, давай бързо една чаша, че ще се напикая!
Носи му, той се изпикава и надига чашата, а жена му учудено го пита:
- А на мене няма ли да сипеш?
- А, от днеска ти ще пиеш направо от шишето!