Защо са покрили фонтана на...

- Защо са покрили фонтана на пл. Славейков?
- За да не може Румен Петков и в него да се изпикае.