Три акули в океана се оплакват...

Три акули в океана се оплакват една на друга. Първата: - Плувам след американски кораб и чакам някой да падне от борда. Падна един и аз го глътнах, ама като извади пищов и почна да стрела в корема ми и го изплюх. Втората: - Плувах след руски кораб и като падна руснак го глътнах, но ми стана лошо от водката дето пил и повръща и не го изплюх ами го изсрах, но ми разпра г*за със значки и медали. Третата: - Плувах след български кораб и като падна един го глътнах, но от тогава не мога да потъна - бил научен сътрудник в БАН.