В родилния дом. Новоизлюпен баща се...

В родилния дом. Новоизлюпен баща се удивлява:
- Майчице... Близнаци!
- Не! Само едно е - успокоява го сестрата.
- И следващият път да дойдете трезвен!