Пелтек на доктор: - Дддддддокторе, от дддддддддве...

Пелтек на доктор:
- Дддддддокторе, от дддддддддве ссссссседмици не съм сссссрал.
- Защо?
- Зззззащото тттттоалетната ми е на ддддвора.
- И какво от това?
- И е ппппълна с пипипипилета.
- Е добре де, изгони ги и свърши работа.
- Ттттточно тттттака, ддддокторе, викам им "кккккккъш" и те ббббягат.
- Ами супер.
- Дддда, ддддокторе, ама тттттогава там влиза ттттттъща ми.
- Ама изгони я и нея, де... кажи ѝ "разкарай се, ма пичка ти майчина"...
- Тттточно ттттака. Но кккккато й
кккккажа "рррразкарай се, ма пипипипи"... и пилетата се връщат.