И видях щастливи хора, и трезви...

И видях щастливи хора, и трезви сред тях нямаше...