Един рицар трябвало да замине на...

Един рицар трябвало да замине на война. Тогава той сложил девствен пояс на жена си и повикал най-верния си приятел. "Ето ти ключа от най-голямото ми съкровище - казал му той. - Давам ти го, защото не се съмнявам в твоята честност. Ако не се върна, отключи пояса една година след моята смърт." Тръгнал рицарят и след малко дочул конски тропот. Приятелят му препускал стремително след него. "Какво има? - попитал рицарят. "Станала е грешка, сър. Дали сте ми друг ключ!"
Да пием за верните приятели!
Седи баба Пена на верандата и скучае - сготвила, изпрала, нахранила кокошките. Дядо Пешо пасе двете кравички на поляната пред къщи. Изведнъж тя го вижда как бяга към къщи. Влиза той запъхтян и вика още от вратата:
- Бабо, събличай се, стана ми х*я!
Започнала баба Пена да сваля две фанели, дебели чорапи, гащи-страстоубийки. Дядото казва:
- Остави, докато те чакам ми спадна.
Върнал се той при кравичките, бабата се оправила, след половин час пак търчи:
- Пак ми стана, събличай се бързо!
Да, ама не. Докато свали половината дрехи х*ят пак увиснал. Връща се пак на полянката при кравите. Бабата решила да действа по-рационално. Съблякла се и чака. Вижда тя, че дядо Пешо търчи със всичка сила към къщи, баба Пена се надупила заднешком още в коридора и чака. Влетял дядото, спънал се в надупената баба и крещи:
- Давай бързо телефона да звъня в полицията. Мама ти стара еблива, ти тук докато мислиш само х*й, някой е откраднал кравичките...