Пет основателни причини, поради които е...

Пет основателни причини, поради които е по-добре да си в затвора, отколкото на работа: 1. В затвора получаваш безплатно три пъти храна на ден, а на работа имаш почивка за едно ядене и трябва да си го платиш. 2. В затвора получаваш отпуск за добро поведение, а на работа за добро поведение получаваш повече работа. 3. В затвора можеш да гледаш телевизия и да си играеш на разни игри. На работа могат да те уволнят, ако гледаш телевизия и играеш игри. 4. В затвора си имаш персонална тоалетна, а на работа ползваш обща. 5. В затвора всичките ти разходи се поемат от данъкоплатците, като не се изисква да работиш. За да отидеш на работа, обаче, поемаш си всички разходи, а след това от заплатата ти удържат данъци за разходите на затворниците.