Потъва презокеански кораб. Капитанът дава нареждания...

Потъва презокеански кораб. Капитанът дава нареждания за качването в спасителните лодки:
- Първи се качват пътниците, купили билети на кредит!