Момичета оставете ме! Не ми...

- Момичета оставете ме! Не ми пречете да изкарвам пари.
- А за какво са ти парите?
- Как за какво? За момичета.