Какво е истински стрес? Да се...

Какво е истински стрес?
Да се събудиш с вик на ужас, и изведнъж да осъзнаеш, че изобщо не си заспивал...