Самолетостроителят Боинг и Microsoft са решили...

Самолетостроителят Боинг и Microsoft са решили да правят съвместен проект - Боинг 2000 бета - търсят се доброволци за теста на самолета...