Дядо,ми казваше: - Кире, ако цял ден...

Дядо,ми казваше:
- Кире, ако цял ден тихичко вали, боба на Ряховеца ври. Тихичко си бий една ч*кия и не му мисли!!!
Мъдър беше дядо...