На телефона анкета проведена на 1...

На телефона анкета проведена на 1 януари 2% отговорили с да, 3 % процента с не, останалите 95 % се затруднили с въпроса.