Госпожо, как така се качихте...

- Госпожо, как така се качихте на стоп? Не ви ли е страх?
- Математичка съм, пресметнах че по-лесно ще издържа 20 см, отколкото 20 км..