Охраната на склада на "RЕD ВULL"...

Охраната на склада на "RЕD ВULL" работи по график - седмица дежурство, денонощие почивка.