– Не ме ядосвай, че като...

– Не ме ядосвай, че като се ядосам и ставам страшна! – Е, ти и сега не си съвсем за гледане…