Как е болният, който...

- Как е болният, който се смята за Луи XIV?
- Има леко подобрение, вече твърди, че е Луи XIII.