Значи, одеве си взех две бутилки...

Значи, одеве си взех две бутилки с вино, една с бяло и една с червено...
и сега такава мартеница ша си напраа, че не е истина!