Лежи си един пияница в локва...

Лежи си един пияница в локва, а край него минава някаква жена.
- Ти самата си свиня! - казва и той.
- Но, господине, аз нищо не съм Ви казала ! - възмущава се жената.
- Обаче си го помисли, нали? - отвръща пияницата.