В детската градина, две малки деца...

В детската градина, две малки деца се карат:
- Баща ми ще набие твоя баща!
- Аз нямам баща, но майка ми има приятел, който е хомосексуалист. Знаеш ли, какво ще направи на твоя баща?