Оженил се един интелигент. Първата брачна...

Оженил се един интелигент. Първата брачна нощ. Жената вече готова и чака мъжа. Инлигентът си слага очилата, поглежда жена си и казва:
- По разкази на очевидци, някъде тук трябва да има дупчица...