Ловът - това е вид спорт!...

Ловът - това е вид спорт! Особено, когато куршумите са свършили, а дивата свиня е още жива.