Умните хора се учат от чуждите...

Умните хора се учат от чуждите грешки. Моята задача е да им предоставя качествен учебен материал.