Давиш човек и ти е някак...

Давиш човек и ти е някак тъжно, но после се появяват мехурчета, такива красиви и душата ти се радва.