На японски: - Чужд мъж...

На японски: - Чужд мъж - яко шиба. Моят мъж: - Я шиба, я не шиба.