Стои си един мъж и си...

Стои си един мъж и си мечтае, че ще дойде време, когато с дистанционно управление ще могат да се сменят не само телевизионни програми, но и съпруги.