Съдейки от натрапчивите реклами на лекарства...

Съдейки от натрапчивите реклами на лекарства, четири от пет души страдат от диария. Означава ли това, че петият получава удоволствие от нея?