Един баща имал три сина...

Един баща имал три сина - два умни, а третия бил програмист.