Защо винаги предлагам на гостите зелен...

Защо винаги предлагам на гостите зелен чай?
- Изискано е.
- Здравословен е.
- Има приятен аромат.
+ Никой не иска втора чаша.
+ Повече не идват на гости.