Когато американски войник се хвърля в...

Когато американски войник се хвърля в атака, той не се бои, защото е застрахован. А когато руски войник се хвърля в атака, никой не е застрахован.