Ако две нежни ръце закрият очите...

Ако две нежни ръце закрият очите Ви, усетите две пищни гърди да се притискат към гърба Ви, дълги коси да погалят темето Ви и нежен глас Ви прошепне в ухото: - Познай кой е, веднага отговорете: - Пешо, ти ли си ве? Повярвайте ми, така е най-сигурно, че няма да направите грешна стъпка!