Ако две нежни ръце закрият очите...

Ако две нежни ръце закрият очите Ви, усетите две пищни гърди да се притискат към гърба Ви, дълги коси да погалят темето Ви и нежен глас Ви прошепне в ухото: - Познай кой е, веднага отговорете: - Пешо, ти ли си ве? Повярвайте ми, така е най-сигурно, че няма да направите грешна стъпка!
Отива Иванчо на училище със синина под окото:
-Какво се е случило детето ми? -пита учителката.
-Ами снощи легнах при мама и тате че ми беше студено, и тате по едно време ме пита:
-Заспа ли?
-А аз викам:
-Не. И той се завъртя и без да иска ме удари.
На другия ден Иванчо пак отива със синина на другото око, и учителката пак го пита какво се е случило.
–Ами снощи пак легнах при мама и тате че ми беше студено, и тате след малко пак ме пита:
-Заспа ли?
-Но аз мълча, след малко пак пита:
-Заспа ли? И аз пак казах че не съм, и той пак без да иска се завъртя по-рязко и затова ми е синьо и другото око. Отива Иванчо на третия ден целия посинен и госпожата пак го пита какво е станало че целият е син.
-Ами снощи пак легнах при тате и мама и тате пак пита:
-Заспа ли?
-Но аз мълча, след малко пак пита заспа ли, аз пак мълча, попита и трети път дали спя, но като не му отговорих тате попита:
-Влезна ли?
-А аз викам:
-Кой?
Един младеж бил много отнесен - не помислял за с*кс и за жени - летял си из облаците, занимавал се с глупости и нехаел за женски ласки.
Добре, ама станал на 35 години и майка му насила го оженила за една хубава девойка.
По време на първата брачна нощ той не направил нищо - нали бил отнесен.
Това се повторило и на втората нощ, и на третата и така почти цял месец той не обръщал никакво внимание на жена си вечер.
На нея и писнало и решила да го съблазни.
Дошла поредната нощ и тя легнала по нощница и почнала да я повдига, да си показва бедрата, да охка и да пъшка.
Нашият човек я попитал:
- Какво има, зле ли ти е? Защо пъшкаш?
- Не ми е зле, но ми е много студено.
- Ами завий се, щом ти е студено - какво си се разгологъзила тука?
- Ама аз не съм свикнала така, мъжо - свикнала съм когато ми стане студено, мама да дойде при мен, да легне, да ме погали между бедрата и така да ме пипа и топли докато заспя.
А нашето момче рекло:
- Е, хубава работа! Сега остава в два часа през нощта да тръгна да търся майка ти!