В депресия съм - дневна, нощна...

В депресия съм - дневна, нощна, два дена почивам.