Ква а таа редка чорба...

- Ква а таа редка чорба, ма?
- Не е чорба - накиснала съм тенджерата!