Мениджър се прибира от работа в...

Мениджър се прибира от работа в много лошо настроение. Жена му го пита:
- Някакви неприятности?!
- Да, служителят, на който си изкарвам целия яд, днес не дойде на работа.