Обява: - Заменям своята мъжественост, за...

Обява: - Заменям своята мъжественост, за нечия девственост…