Скъпи, влажна съм... - Ами да...

- Скъпи, влажна съм...
- Ами да, гледай какво дъждовно време е!