Из ученическо съчинение: "Кокошките стават рано...

Из ученическо съчинение:
"Кокошките стават рано сутрин и започват да снасят. Добрите деца трябва да следват техния пример."