Иване, уточнихте ли вече всичко...

- Иване, уточнихте ли вече всичко за сватбата?
- Да, само по една дребна подробност имаме разногласия.
- Каква?
- И Киро иска да е с дълга, бяла рокля...