Допишете липсващите букви: - "От страх, таралежът...

Допишете липсващите букви:
- "От страх, таралежът се опитва да се нае..."
За това домашно, синът ми има двойка. Сега пише домашните с майка си!
Сръбска църква. Жена влиза да се изповяда:
- Дедо попе, я съм грешна.
- Що си сторила бре, жено ?
- Е па, я съм друг муж погледнала.
Отваря дядо поп "Престъпление и наказание", прелиства и отсича
- Погледнала друг муж - една седмица пости.
След две седмици същата жената пак отива при попа да се изповяда
- Отче, я съм много грешна.
- Сега що сторила си бре, жено ?
- Е па, я съм друг муж целивала
Пак отваря дядо поп книгата, чете и отсича
- Друг муж целивала - две седмици пости.
След един месец жената пак отива при попа
- Отче, я съм много, ама много грешна.
- Що стана бре, жено ?
- Па я съм курец джвакала.
Отваря дядо поп "Престъпление наказание" , търси къде е това "джваканье на курец", ама не може да го намери. Изпаднал в затруднение пита колегата си - поп в същата църква:
- А бре, попе, за джваканье на курец що сме давале ?
- Е па, ако е била лепа жената и по 200 динара сме давале..