Допишете липсващите букви: - "От страх, таралежът...

Допишете липсващите букви:
- "От страх, таралежът се опитва да се нае..."
За това домашно, синът ми има двойка. Сега пише домашните с майка си!