Слизате ли на следващата спирка...

- Слизате ли на следващата спирка?
- Не.
- Язък. Толкова хубава спирка.