Войник и студент се жалват един...

Войник и студент се жалват един на друг. Студентът:
- Друже, друже, ти паяк ял ли си?
А войникът му отвърнал:
- Друже, друже, а ти паяк еб*л ли си?