Войник и студент се жалват един...

Войник и студент се жалват един на друг. Студентът:
- Друже, друже, ти паяк ял ли си?
А войникът му отвърнал:
- Друже, друже, а ти паяк еб*л ли си?
Две групи от Американски специалисти се събрали да разяснят темата "компютъра от мъжки или женски род е"
Първата група състояща се от жени стигнала до заключение, че е от мъжки род, поради следните причини:
А) За да ти обръща внимание трябва да го докосваш
Б) Съдържа много имформация, но няма въображение
В) Предполага се, че ти е в полза но в голяма част от случайте е източника на проблемите
Г) Когато най накрая си имаш такъв се оказва, че ако беше изчакал малко би могъл да имаш по-добър
Втората група състояща се от мъже стигнала до заключение, че е от женски пол поради следните причини:
А) Никой с изключение не неговия създател може да разбере логиката му.
Б) Езикът с които комуникира с другите компютри е неразбираем.
В) И най-малката грешка се запаметява (се съхранява в паметта) и излиза наяве в най-неподходящия момент.
Г) когато най-накрая си вземеш един, разбираш че трябва да си даваш половината заплата за аксесоари.