Тате, как блогерите си подготвят...

- Тате, как блогерите си подготвят материалите?
- Както вие си пишете домашните! Един умен пише, 99 преписват!