Ще ми дадеш ли ръката...

- Ще ми дадеш ли ръката си?!
- Рано е да се женим!
- Тогава си стой без мартеница!