До сватбата ме уверяваше, че...

- До сватбата ме уверяваше, че си готов да умреш за мен, а сега дори не искаш да си застраховаш живота.