Бърза работа няма. Ако е бърза...

Бърза работа няма. Ако е бърза, ще я свърши някой друг. Ако и друг не я е свършил, значи не е била толкова бърза!