2025г. - Какво образование имате? - 5 години...

2025г.
- Какво образование имате?
- 5 години фейсбук и 7 години инстаграм!
- Професия?
- Лайкаджия 6 разряд!