Ученически: - Дядото излекувал зайчето и...

Ученически:
- Дядото излекувал зайчето и започнал да живее при него.